Pátek 3. prosinec 2021 11:44

JUDr. Monika Linhartová je činná jako advokátka více než 30 let a dlouhodobě se specializuje na poskytování právních služeb v oblasti rodinného práva a majetkových vztahů mezi manžely, a dále na vymáhání pohledávek z občanskoprávních a obchodních vztahů v soudním a rozhodčím řízení. JUDr. Monika Linhartová má rozsáhlé zkušenosti s poskytováním právních služeb jak soukromým osobám, tak podnikatelům.

S ohledem na svoji specializaci JUDr. Monika Linhartová v minulosti přednášela a vzdělávala v rámci České advokátní komory advokátní koncipienty a mladé advokáty, a to v oblasti manželského majetkového práva.

Úplný přehled advokátní činnosti kanceláře JUDr. Moniky Linhartové najdete v sekci Právní služby.

JUDr. Monika Linhartová úzce spolupracuje v rámci své kanceláře s týmem dalších specializovaných advokátů, a to JUDr. Anetou Linhartovou, JUDr. Tomášem Linhartem, JUDr. Taťánou Kafkovou a MUDr. Mgr. Igorem Piňosem CSc. Spolupráce s těmito dalšími advokáty umožňuje JUDr. Monice Linhartové poskytovat komplexní správu klientských záležitostí.