Sobota 24. srpen 2019 12:06

JUDr. Monika Linhartová ve spolupráci s dalšími právníky poskytuje zejména následující právní poradenství:

Rodinné právo


 • právní poradenství v celé oblasti rodinného práva (rozvod manželství, úprava poměrů k nezletilým dětem, výživné, majetkové vztahy mezi manželi včetně vypořádání společného jmění manželů, a jiné)
 • zastupování před soudy ve všech oblastech rodinného práva

Občanské právo


 • právní poradenství v oblasti občanskoprávní problematiky
 • zastupování v řízení před soudy
 • vymáhání pohledávek, zastupování v exekučním řízení
 • vypracování nájemních a podnájemních smluv
 • právní vztahy z nájmů a podnájmů nebytových prostor
 • vypracování smluv o převodech nemovitostí včetně zápisů do katastru nemovitostí
 • vypracování zástavních smluv a smluv o zřízení věcného břemene

Obchodní právo


 • právní poradenství v oblasti obchodněprávní problematiky
 • vypracování obchodních smluv
 • vymáhání pohledávek
 • zastupování klientů před soudy i v rozhodčím řízení

Náhrady škody


 • právní poradenství v oblasti náhrady škody
 • zastupování před soudy ve věci vymáhání náhrady škody

 

| Verze pro tiskárnu