Sobota 25. květen 2024 04:50

JUDr. Monika Linhartová ve spolupráci s dalšími advokáty poskytuje zejména následující právní služby:

Rodinné právo


 • právní poradenství v celé oblasti rodinného práva (rozvod manželství, úprava poměrů k nezletilým dětem, výživné, majetkové vztahy mezi manžely včetně vypořádání společného jmění manželů, a jiné)
 • zastupování před soudy ve všech oblastech rodinného práva

Občanské právo


 • právní poradenství v oblasti občanskoprávní problematiky
 • zastupování klientů v řízení před soudy
 • vymáhání pohledávek, zastupování v exekučním a insolvenčním řízení
 • vypracování smluv o převodech nemovitých věcí včetně zápisů do katastru nemovitostí
 • vypracování nájemních a podnájemních smluv
 • právní vztahy z nájmů a podnájmů nebytových prostor
 • vypracování zástavních smluv a smluv o zřízení věcného břemene

Obchodní právo


 • právní poradenství v oblasti obchodněprávní problematiky
 • vypracování obchodních smluv
 • vymáhání pohledávek, zastupování v exekučním a insolvenčním řízení
 • zastupování klientů v řízení před soudy i v rozhodčím řízení

 

 

| Verze pro tiskárnu